Wat doen wij?

Wij zijn stichting De Hulpketen uit Hardenberg en zijn een stichting voor maatschappelijke ondersteuning op het gebied van welzijn en sociale contacten. Wij bieden ondersteuning op het gebied van voedsel voor mens en dier en proberen zoveel mogelijk mensen en dieren te helpen, die om welke reden dan ook te weinig financiële middelen hebben, om zichzelf of hun (huis)dier te onderhouden.

Dit betekent dat wij als stichting een voedselkast hebben neergezet waar mensen eten uit kunnen halen of in kunnen zetten.

“geef wat je missen kunt,neem wat je nodig hebt”

Voor dieren zamelen we diervoeding in en bevoorraden we diverse dierenvoedselbanken, asielen, dierenambulances, particulieren, opvanghuizen voor egels. We willen graag verspilling van voedsel voor zowel mens als dier tegen gaan. De bedoeling is om hiermee door te gaan zolang dat nodig is mee gezien toe toenemende armoede onder de bevolking.

Op onze website hebben wij een donatiepagina van geef.nl voor donateurs om geld te storten voor de stichting zodat we diverse activiteiten kunnen organiseren.

Op 27-12-2022 hebben we een donatie van 15 pallets kattenvoer gekregen die wij verdeeld hebben onder de diverse dieren voedselbanken en andere dierenopvang organisaties. Deze ontwikkelingen zijn hoopgevend, mede doordat ons is toegezegd dat er maandelijks dierenvoer gedoneerd gaat worden.

Bestuur

Peter van der Linden

Voorzitter

Inge van der Linden-Jansen

Penningmeester

Rinus de Hilster

Secretaris

Organisatie

Stichting De Hulpketen
Jansteenstraat 20
7771 WX Hardenberg
KvK: 05080370 ( UBO nummer KvK uittreksel)
E: stichtingdehulpketen@hotmail.com
W: www.dehulpketen.nl
T: 0523-266219

Download volledig Beleidsplan

Neem wat je nodig bent, geef wat je missen kunt

Missie & Visie

Stichting De Hulpketen is ontstaan op 4 Januari 2006 te Hardenberg.

Destijds is de stichting opgericht naar aanleiding van een item in “Hart van Nederland” over de voedselbank in Zutphen, dit trok onze aandacht omdat wij er al vaker over hadden gehad om iets te doen voor de mensen met een kleine beurs, dit soort initiatieven hadden wij niet bij ons in de regio dus besloten wij om de voedselbank Hardenberg op te zetten. Later hebben Humanitas en de gemeente dit plan van de voedselbank voortgezet.

Eind 2022 hoorden wij van de zogenaamde buurtkasten / voedselkasten, dit was een laagdrempelig initiatief en wij besloten om ook een kast neer te zetten. Later werden wij toegevoegd aan een groepsapp waaruit bleek dat er in de gemeente Hardenberg ongeveer 17 kasten stonden.

Beseffende dat dit veel meer aandacht nodig had hebben wij besloten op onze website een overzicht te plaatsen van alle buurtkasten in de gemeente Hardenberg. Zo kan iedereen in de gemeente hardenberg snel de dichtstbijzijnde voedselkast vinden.

We hebben het plan om ook voedselkasten uit andere gemeentes in beeld brengen en op onze site zetten. Zo werken we met z’n allen samen om een deel van de armoede in Nederland te bestrijden. Door samenwerking staan wij ook sterker betreft donaties en andere voedselschenkingen. In een later stadium zouden we ook kunnen fungeren als een distributiecentrum voor alle aangesloten buurtkasten.

Doelstelling

Onze doelstelling is om zoveel mogelijk mensen en dieren te helpen. Als je de kosten voor je huisdier kunt beperken door middel van schenkingen valt er vaak een hele last van de schouders van eigenaren die bijvoorbeeld de rekening van een dierenarts niet kunnen betalen of zelf minder eten om hun huisdier te eten te kunnen geven.

Eén van onze doelen is om een ontmoetingsplek te creëren voor eenzame ouderen en mensen die geen sociale contacten hebben. Zo proberen we mensen uit hun sociaal isolement halen. Daarnaast willen wij graag naast deze ontmoetingsplek een kleine kliniek maken voor dieren. Een student van de faculteit diergeneeskunde uit Utrecht kan dan eens per 2 weken spreekuur houden terwijl ze ondertussen ervaring opdoen.